Služby

Všetko čo Vám môžeme zabezpečiť ...

 

Spracovanie Vašich návrhov a požiadaviek do projektu s vypracovaným rozpočtom

Realizácia sadovníckych úprav

Údržba trávnikov, záhrad a parkov

Štiepkovanie konárov stromov do priemeru 15 cm

Automatické závlahy

Zemné práce s UNC

Frézovanie zhutnených pôd

Zakladanie trávnikov

Predaj sietí proti krtom,substrátov,kôry a trávneho osiva

Poradenská činnosť